bx:bx-user Group Group bx:bx-map Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 646094 2947986

Başaran Halı olarak;

- Üretim Süreçlerimizde etkin kalite kontrol uygulamaları ile ürünlerimizin, kalitesini koruyarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
- Gelişen bilgi teknolojilerinin ışığında yenilikçi, rekabetçi ve inovatif ürünler üretmeyi,
- Çevre ve doğa dostu üretim yapmayı,
- Gelişmeleri takip edip, yeniliklerle gelişimin öncüsü olmayı,
- Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlamak, cevap verebilmek ve müşteri beklentisini aşmayı.
- Yenilikçi ve buluşçu çabaları destekleyip müşterilerimizi çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin aidiyet duygularını sürekli geliştirmeyi,
- Tüm iş süreçlerimizi daha etkin ve daha verimli hale getirmeyi,
- Tüm iş süreçlerimizi daha etkin ve daha verimli hale getirmeyi amaçlar ve bunları yapmayı taahhüt eder.

İLKELERİMİZ

  • Başarının öncüsü
  • Adil
  • Şeffaf
  • Ahlak ve etik ilkelerine saygılı
  • Rekabetçi
  • Analitik
  • Nitelikli