bx:bx-user Group Group bx:bx-map Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape Group 9 646094 2947986

BAŞARAN HALI TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, insan eliyle yaratılan kirliliğin tabiata ve çevreye verdiği zarar için mücadelede etmenin gerekliliğine inanmaktadır. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olan enerji tüketiminde verimliliği en üst seviyelere çıkararak daha temiz bir dünya için tüm kurum faaliyetlerimizde gayretle çalışmaktayız.

Bu amaçla kurumumuz;

• Enerji verimliliğinin sağlanması ve enerji hedeflerine ulaşılabilmesi için bilgi ve gerekli tüm kaynakları sağlar.
• Enerji verimliliği, enerji kullanımı, enerji tüketimine ilişkin tabi olduğumuz yürürlükte olan yasal ve diğer şartlara uyar.
• Enerji performansımızı sürekli iyileştirme prensibine dayandırarak enerji politikası ve uygulamalarını düzenli şekilde kontrol edip gözden geçirerek enerji performansını takip eder.
• Enerji hedef ve amaçlarına ulaşma da yeni ürünlerin üretimi yahut geliştirilecek yeni proseslerin tasarımında enerji performansının iyileştirilip enerji verimliliğini ön planda tutan teknolojileri kullanır.
• Tasarım aşamasından itibaren ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğimizi ve performansımızı iyileştirecek yeni nesil teknolojileri tercih eder.
• Enerji verimliliği konusunda iç ve dış tüm paydaşlarımızı bilgilendirerek farkındalığın artırılmasını sağlar.